China/Hongkong
Oktober 2012

Peking - Große Mauer - Datong - Wutai Chan - Xi´an - Guilin - Guangzhou - Hongkong